ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЁЛЫГ ЭРХЭМЛЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦСЭН ЧАНАРТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БЭХЖҮҮЛЖ ХЭНИЙГ Ч ОРХИГДУУЛАХГҮЙ ХҮРЧ ҮЙЛЧЛЭХЭД ОРШИНО.

НИЙТЭЛСЭН: 2016-12-28 04:34:59