Үйл ажиллагааны зорилт
1.Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, үр дүнг сайжруулаж, эндэгдлийг бууруулах.
 
2.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцааны  хариуцлагыг дээшлүүлж, сайжруулах
 
3.Хүн амыг зайлшгүй шаардлагатай эм биобэлдмэлээр жигд, хүртээмжтэй тасралтгүй хангах.
 
4.Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, эрүүл мэндийг дэмжсэн тусламж, үйлчилгээ бий болгох .
 
5.Салбарын хэмжээнд дэд бүтэц, мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны үйлчилгээг тогтмолжуулана
 
6.Салбар нэгжүүдийн эмнэлгийн байгууллагуудыг дэмжих
 
7.Хүн амын зан үйлийг өөрчлөх, эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх улмаар зонхилон тохиолдох халдварт, халдварт бус өвчлөлийг бууруулахад чиглэсэн Мэдээлэл Сургалт Сурталчилгааны үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах.
 
9.Эрүүл мэндийн салбарт  чиглэсэн санхүүгийн урсгалын тогтвортой  байдлыг хангах.
НИЙТЭЛСЭН: 2019-01-03 08:35:03