Магадлан итгэмжлэл
Маягтууд
...

2021-02-16 09:04:12

Дэлгэрэнгүй ...
Үнэлгээ хийх хуудас, үнэлгээний аргачлал
...

2021-02-16 09:02:37

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэх журам
...

2021-02-16 09:00:47

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт
...

2020-05-10 14:51:45

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт
...

2020-05-10 14:51:45

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг багц цагаар сунгуулахад анхаарах асуудлууд
...

2020-05-05 13:15:41

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт
...

2020-05-04 11:25:11

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэх журам
...

2020-02-15 10:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
ӨЭМТ-ИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР
....................................................................... /Байгууллагын нэр / ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭЭР ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ № Үнэлгээ өгөх чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Шинжээчийн үнэлгээ Байгуул лагын үнэлгээ Тайлбар Оноо Оноо БҮЛЭГ 1. Уди...

2018-10-12 01:29:10

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ Мэдээлэл Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргаж буй эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулгыг ЭНДЭЭС татаж авна уу. Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр Чанарын хөгжли...

2018-09-22 01:54:09

Дэлгэрэнгүй ...