Магадлан итгэмжлэл
ӨЭМТ-ИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР
....................................................................... /Байгууллагын нэр / ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭЭР ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ № Үнэлгээ өгөх чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Шинжээчийн үнэлгээ Байгуул лагын үнэлгээ Тайлбар Оноо Оноо БҮЛЭГ 1. Уди...

2018-10-12 01:29:10

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ Мэдээлэл Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргаж буй эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулгыг ЭНДЭЭС татаж авна уу. Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр Чанарын хөгжли...

2018-09-22 01:54:09

Дэлгэрэнгүй ...
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ ҮНЭЛГЭЭ
....................................................................... /Байгууллагын нэр / НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ, НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭМНЭЛГИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭЭР ХИЙСЭН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ...

2018-09-15 01:31:49

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ д/д Төрөл Оноосон нэр Байршлын хаяг Олон нийтэд үйлчлэх утасны дугаар 1 Өрхийн ЭМТөв Оюуны шим өрхийн эрүүл мэндийн төв Хэрлэн сум 4-р баг, орон нутгийн өмч 70562852 2 Ач манал өрхийн эрүүл мэндийн төв Хэрлэн сум 3-р баг, орон нутгийн өмч 7...

2018-08-23 03:25:48

Дэлгэрэнгүй ...
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ...

2018-08-22 01:30:54

Дэлгэрэнгүй ...
2018 онд магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагууд
...

2018-08-20 03:23:05

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагуудад мөрдөгдөж буй стандартууд
Эрүүл мэндийн байгууллагуудад мөрдөгдөж буй стандартуудыг татаж авахаар орууллаа....

2018-08-16 03:21:46

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журамыг татаж авахаар орууллаа...

2018-08-16 03:19:35

Дэлгэрэнгүй ...
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
№ Эрүүл мэндийн байгууллагууд Магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан он Магадлан итгэмжлэл дуусах хугацаа 1. Нэгдсэн эмнэлэг 1 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2014 он 2018 оны 8 дугаар сарын 13 2 Бор-Өндөр Хөдөөгийн 2016 он 2018 оны 07 дугаар сарын 08 2. Сум дундын эмнэлэг 1 Биндэр 2014 он 2017 оны 8 дугаар сарын 13 ...

2017-10-19 01:22:40

Дэлгэрэнгүй ...
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2016-11-07 01:51:22

Дэлгэрэнгүй ...