Тусгай зөвшөөрөл
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУД
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУД...

2020-05-15 12:00:12

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
ХУГАЦАА СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ...

2020-01-17 10:45:47

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ...

2020-01-17 10:25:44

Дэлгэрэнгүй ...
Хэнтий аймагт эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага
...

2019-03-11 09:54:08

Дэлгэрэнгүй ...
АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хот АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны ...

2018-02-06 01:45:50

Дэлгэрэнгүй ...
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТУУД
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТУУД Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль Эрүүл мэндийн тухай хууль Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 дугаар тушаал Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 298 дугаар тушаал Эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 298 дугаар тушаал Эрүүл мэнд...

2018-02-06 01:44:12

Дэлгэрэнгүй ...
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Эрүүл мэндийн байгууллагад мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох комисс нь аймгийн засаг даргын захирамжаар 2016.12.12 А/476 тоот тушаалаар томилогдон АЗДТГазар, мэргэжлийн хяналтын газар, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн газар, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн төлөөлөл бүхий 7 хүний ...

2017-10-19 01:46:38

Дэлгэрэнгүй ...