Хүүхэд өсвөр үеийнхний сэтгэцийн тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх зөвлөгөө өгөх арга зүй

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс зохион байгуулсан "Хүүхэд,өсвөр үеийнхний сэтгэцийн тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх, зөвлөгөө өгөх арга зүй сэдэвт Зүүн бүсийн сургалт зохион байгуулагдлаа.Сургалтанд Хэнтий, Дорнод,Сүхбаатар,Төв аймгийн   40 өрхийн эмч болон сэтгэцийн эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-06-06 08:00:41