ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ 2017-2019 онд 23.4 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ 2017-2019 онд 23.4 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙЛЭЭ

Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн салбарт барилга байгууламж, засвар үйлчилгээнд 17.9 тэрбум, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид 4.5 тэрбум, 24 авто машинаар хангахад 1 тэрбум, нийт 23.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. Эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт 2017 онтой харьцуулахад 37.6 хувиар нэмэгдэж, компьютер томограф, дижитал рентген, тархины цахилгаан бичлэг, нярайн түнхний ЭХО, ургийн гажиг илрүүлэх ЭХО, мобайл технологи зэрэг аппарат багаж зэрэг сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүдээр хангалаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-03-23 08:34:58