МонПЭН САНААЧЛАГА”-ЫН ХҮРЭЭНД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ БАЙГУУЛАГАД ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧЛӨЛ, ЗҮРХ СУДАСНЫ ӨВЧНИЙ ТАНДАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТ, МЕНЕЖМЕНТИЙН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЦОГЦ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
Монгол Улсад хөдөлмөрийн насны хүн амын өвчлөл, нас баралтын шалтгааны 77%-ийг Халдварт бус өвчин эзэлж, нас барсан 3 тохиолдол бүрийн 1 нь зүрх судасны өвчний шалтгаантай байна. Хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болсон ХБӨ/ЗСС-өөс сэргийлэх, эрт илрүүлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ДЭМБ-аас Пэн хайртс (PEN HEARTS) загвар төслийг санаачилсан бөгөөд манай улс 2019 - 2020 онд нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг, Дархан-Уул аймгийн нийт 16 өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд амжилттай хэрэгжүүлсэн.Сургалтын гол зорилго нь Хэнтий аймгийн Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний түвшинд ХБӨ/ЗСӨ-ий урьдчилан сэргийлэлт, хяналтын нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний багц (PEN/Hearts)-ыг нэвтрүүлэх талаар эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, дадлыг дээшлүүлэх зорилготой.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилтод “Халдварт бус өвчин (ХБӨ)-өөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг эмчлэх замаар ХБӨ-өөс үүдэлтэй цаг бусаар нас барах явдлыг 2025 он гэхэд 25 хувь, архины хортой хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдлыг 10 хувь, давс, тамхины хэрэглээг 30 хувь, цусны даралт ихсэлтийг 25 хувь, таргалалт, чихрийн шижингийн өсөлтийг тогтоон барих”-аар төлөвлөсөн.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2024-01-18 13:20:00