Дадал, Өмнөдэлгэр сумын эрүүл мэндийн төв иж бүрэн тоноглогдсон автомашинтай боллоо.

ХБНГУ-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд сэргээн босголт зээлийн KFW банкны санхүүжилтээр БОАЖЯ-ны хэрэгжүүлж буй "Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох" төсөлд Онон Балжын БЦГазрын хамгаалалтын захиргаанаас оролцож Дадал сумын эмнэлэгт иж бүрэн тоноглогдсон эмнэлгийн пургон бэлэглэсэнд Дадал сумын ЭМТөвийн хамт олны өмнөөс баярлалаа. Мөн тус төслийн хүрээнд Өмнөдэлгэр сумын эрүүл мэндийн төвд иж бүрэн тоноглогдсон пургон бэлэглэсэн байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-17 03:16:18