Америкийн Нэгдсэн Улсын “Самаританс Пурс” Олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагаас хандивласан Коронавируст халдварын үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай 3956900 төгрөгийн үнэ бүхий 10 төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийг Аймгийн нэгдсэн

Америкийн Нэгдсэн Улсын “Самаританс Пурс” Олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагаас хандивласан Коронавируст халдварын үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай 3956900 төгрөгийн үнэ бүхий 10 төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийг Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт өнөөдөр хүлээлгэн өглөө.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-25 01:14:52