ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР “АСУУДЛААС ШИЙДЭЛД” ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОЖ БАЙНА.

Хэнтий аймгийн төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний байгууллагууд авлига, ашиг сонирхлоос ангид байж үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлаа тодорхойлон шийдвэрлэж, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах зорилготойгоор Хэнтий аймгийн төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын дунд зохион байгуулах “АСУУДЛААС ШИЙДЭЛД” тэмцээнд Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн газар оролцож байгууллагын алба хаагч тус бүрээс тулгамдаж буй нэг асуудлыг нэгтгэж түүнээс хамгийн олон алба хаагчийн дэвшүүлсэн нэг асуудлыг сонгон хэлэлцэж шийдэх аргын талаар хэлэлцлээ.

НИЙТЭЛСЭН: 2024-03-20 15:00:00