“СУДЛАХУЙН ҮНЭ ЦЭНЭ-СУДЛААЧ БИДНИЙ ОРОЛЦОО 2024” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ АЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих, сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд тулгамдаж байгаа асуудлыг нотолгоонд тулгуурлан хөгжүүлэх, шинжлэх ухаанч сэтгэлгээ, мэдлэгийг баялаг болгох инновацийг нэмэгдүүлж, сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор “ОЛОН ӨДРИЙН СУВИЛАГЧ, ЭХ БАРИГЧДЫН ӨДӨР”- тохиолдуулан Эрүүл мэндийн газраас санаачлан “СУДЛАХУЙН ҮНЭ ЦЭНЭ-СУДЛААЧ БИДНИЙ ОРОЛЦОО 2024” эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2024-05-10 13:00:00