Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Улсын Нэгдүгээр төв эмнэлгийн 6 - р сарын 13 хүртлэх цахим сургалтын хуваарь
...

2019-02-20 03:25:18

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИИН ГАЗРЫН тогтоол 2010 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр Дугаар 288 Улаанбаатар хот Дүрэм батлах тухай Төрийн албаны тухай хуулийн 10.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Энэ ...

2019-01-14 06:50:40

Дэлгэрэнгүй ...
Эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хороонд өргөдөл, гомдол гаргах маягт
...

2019-01-14 02:16:42

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын удирдлагуудын иргэдтэй уулзах уулзалтын хуваарь
...

2019-01-14 02:12:15

Дэлгэрэнгүй ...
Цахим хурлын хуваарь - 2019
...

2019-01-14 02:06:25

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл
...

2019-01-14 01:36:05

Дэлгэрэнгүй ...
Цахим хурлын хуваарь - 2018
...

2018-09-30 01:56:43

Дэлгэрэнгүй ...