Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн/
...

2022-02-21 03:37:08

Дэлгэрэнгүй ...
Эмийн сангийн стандарт 5620:2015
ЭМИЙН САНГИЙН СТАНДАРТ 5620:2015...

2020-06-11 18:12:54

Дэлгэрэнгүй ...
Санал авах тухай
...

2019-06-28 07:45:07

Дэлгэрэнгүй ...
Улсын Нэгдүгээр төв эмнэлгийн 6 - р сарын 13 хүртлэх цахим сургалтын хуваарь
...

2019-02-20 03:25:18

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм ...

2019-02-15 07:50:31

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИИН ГАЗРЫН тогтоол 2010 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр Дугаар 288 Улаанбаатар хот Дүрэм батлах тухай Төрийн албаны тухай хуулийн 10.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Энэ ...

2019-01-14 06:50:40

Дэлгэрэнгүй ...
Эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хороонд өргөдөл, гомдол гаргах маягт
...

2019-01-14 02:16:42

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын удирдлагуудын иргэдтэй уулзах уулзалтын хуваарь
...

2019-01-14 02:12:15

Дэлгэрэнгүй ...
Цахим хурлын хуваарь - 2019
...

2019-01-14 02:06:25

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл
...

2019-01-14 01:36:05

Дэлгэрэнгүй ...