Эрүүл мэндийн газар
Эрүүл мэндийн салбарын Төсөв санхүүгийн мэдээлэл 2019 он 1-12 сар
Санхүүгийн мэдээлэл 2019 он...

2020-01-15 02:31:44

Дэлгэрэнгүй ...
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл 2019 1-12 сар
...

2020-01-10 12:45:40

Дэлгэрэнгүй ...
Зарлагын төлөвлөлт 2019 оны хагас жилээр
...

2019-10-15 11:54:55

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт
...

2018-10-14 07:53:32

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2018-01-11 06:40:18

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН САРЫН МЭДЭЭ - 2017
...

2017-01-07 06:38:57

Дэлгэрэнгүй ...