Эрүүл мэндийн газар
Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
...

2023-10-04 06:26:18

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
...

2023-09-08 16:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ...

2023-08-05 10:10:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
...

2023-07-10 15:41:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
...

2023-06-03 08:50:37

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ...

2023-05-03 08:35:29

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оны санхүүгийн аудитын тайлан
...

2023-04-22 04:24:39

Дэлгэрэнгүй ...
2023 оны 3 сарын төсвийн мэдээ
...

2023-04-10 06:28:24

Дэлгэрэнгүй ...
2023 оны 2 сарын төсвийн мэдээ
...

2023-03-17 06:28:03

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2023 оны төсвийн төсөөлөл
...

2023-02-28 02:48:01

Дэлгэрэнгүй ...