Эрүүл мэндийн салбар
Төсвийн мэдээ 2022 оны 11 сар
...

2022-12-05 15:14:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн мэдээ 2022 оны 10 сар
...

2022-11-11 14:15:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн мэдээ 2022 оны 9 сар
...

2022-10-04 17:41:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн мэдээ 2022 оны 8 сар
...

2022-09-09 18:12:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн мэдээ 2022 оны 7 сар
...

2022-08-05 14:00:14

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн мэдээ 2022 оны 6 сар
...

2022-07-04 16:41:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн мэдээ 2022 оны 5 сар
...

2022-06-07 10:14:50

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн мэдээ 2022 оны 4 сар
...

2022-05-06 14:12:10

Дэлгэрэнгүй ...
УАУ Эмнэлгийн аудитийн тайлан
...

2022-04-17 16:21:14

Дэлгэрэнгүй ...
ЗӨСТ-ийн аудитийн тайлан
...

2022-04-17 15:44:15

Дэлгэрэнгүй ...