Сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн байгууллага

Ажлын байрны нэр

Тавигдах шаардлага

Бүрдүүлэх материал

Холбогдох утас

Материал авах сүүлийн хугацаа

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Хэнтий Дэлгэрхаан сум

 

 

 

 

 

 

Хэрлэн тооно багийн эмч

·         Анагаах ухааны сургууль төгссөн

·         Их, бага эмчийн мэргэжилтэй

·         Эмчлэх эрхийн лицензтэй

·         Тогтвор сууршилтай, багаар ажиллах чадвартай

·         Харилцааны соёлтой

Урлаг спортын авьяатай бол давуу тал болно

·         Төрийн албан хаагчийн анкет

·         2% цээж зураг

·         Ажилд орхыг хүссэн өргөдөл

·         Мэргэжлийн дипломын хуулбар

·         Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний      үнэмлэхний хуулбар

98833995

98300708

2017 оны 12 сарын 01-ээс ажлын байр зарлагдсан

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Хэнтий Дэлгэрхаан сум

 

 

 

 

Эх баригч

·         Анагаах ухааны сургууль төгссөн

·         Эх баригч  мэргэжилтэй

·         Эх барих  эрхийн лицензтэй

·         Тогтвор сууршилтай, багаар ажиллах чадвартай

·         Харилцааны соёлтой

Урлаг спортын авьяатай бол давуу тал болно.

·         Төрийн албан хаагчийн анкет

·         2% цээж зураг

·         Ажилд орхыг хүссэн өргөдөл

·         Мэргэжлийн дипломын хуулбар

·         Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

98833995

98300708

2018 оны 10 сарын 01-ээс ажлын байр зарлагдсан

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Өмнөдэлгэр

 ЭМТөв

 

 

 

 

 

 

 

 

Их эмч

 

 

 

 

 

 

 

 

Их эмч мэргэжилтэй

Төрийн албан хаагчийн анкет,

• 2%цээж зураг

• Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

• Мэргэжлийн дипломын хуулбар

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

98117884

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Батноров сум ЭМТ

 

 

 

 

 

 

 

Багийн бага эмч

·         Анагаахын сургууль төгссөн

·         Бага эмч мэргэжилтэй

·         Багаар ажиллах чадвартай

·         Харилцааны соёлтой

Тогтвор суурьшилтай ажиллах

·         Төрийн албан хаагчийн анкет,

·         2% цээж зураг,

·         Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл,

·         Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

98288082

2019 ондоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цэгцүүлэн Дом”ӨЭМТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүний их эмч

-       Эмчлэх үйл ажиллагааны зөвшөөрөлтэй

-       Багаар ажиллах чадвартай

-       Харилцааны өндөр соёлтой

-       Компьютерийн мэдлэгтэй байх, хэрэглээний программыг ашигладаг.

-       Судалгааны арга зүйн

-       Зохих түвшиний хэлний мэдлэгтэй байх

Холбогдох хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй

-       Дипломны хуулбар

-       Эмчлэх зөвшөөрлийн хуулбар

НД, ЭМДаатгалын хуулбар

-       83127262

-       99844864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хугацаагүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Цэгцүүлэн Дом”ӨЭМТ

 

 

 

 

 

 

 

Нягтлан бодогч

-       Багаар ажиллах чадвартай

-       Харилцааны өндөр соёлтой

-       Компьютерийн мэдлэгтэй байх, хэрэглээний программыг ашигладаг.

-       Зохих түвшиний хэлний мэдлэгтэй байх

-       Холбогдох хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй

Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуутал болно

-       Дипломны хуулбар

-       НД, ЭМДаатгалын хуулбар

 

-       99844864

-       83127262

 

 

 

 

 

 

 

 

хугацаагүй

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Дархан ЭМТ

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн эрүүл мэнд хариуцсан ажилтан

 

 

 

 

 

 

·         Эмчлэх үйл ажиллагааны зөвшөөрөлтэй

·         Багаар ажиллах чадвартай

·         Харилцааны өндөр соёлтой

Компьютерийн мэдлэгтэй байх, хэрэглээний программыг ашигладаг

 

 

 

 

Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

•           Мэргэжлийн үнэмлэх, диплом                                 

•           Хувь хүний талаарх мэдээлэл                         

•           Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

 

 

 

91050918 93032155

 

 

 

2019.07.01

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Дархан ЭМТ

 

 

 

 

Сувилагч

 

 

 

·         Сувилах үйл ажиллагааны зөвшөөрөлтэй

·         Багаар ажиллах чадвартай

Харилцааны өндөр соёлтой

 

 

Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

•           Мэргэжлийн үнэмлэх, диплом                                 

•           Хувь хүний талаарх мэдээлэл                         

•           Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

 

 

91050918 93032155

 

 

 

2019.07.01

 

 

 

 

9

Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 7-р баг Гурванбаян тосгон

Сувилагч Дипломын болон баклавар зэрэгтэй Лицинзийн төрөл сувилахуй  

Мэргэжлийн диплом, эсвэл баклавар зэрэгтэй                           урлаг спортын авъяастай, багаар ажиллах чадвартай

Ажилд орох өргөдөл                                                2. Мэргэжлийн үнэмлэх, диплом                                  3. Хувь хүний талаарх мэдээлэл                          4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

93309003 93488008

2019.03.01

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Өлзийт ЭМТ

 

 

 

 

Сувилагч

 

 

 

·         Мэргэжлийн диплом, эсвэл баклавар зэрэгтэй

Урлаг спортын авъяастай, багаар ажиллах чадвартай

·         Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

·         •Мэргэжлийн үнэмлэх, диплом                                 

·         •Хувь хүний талаарх мэдээлэл                         

•Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

88869559

88869554

2019-1-1-нээс

2019-10-1 хүртэл

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Бор-Өндөр сумын нэгдсэн эмнэлэг

 

 

 

 

 

Мэс

заслын эмч

 

 

 

 

Ажлын туршлагатай

-Мэргэшсэн бол давуу талтай

Төрийн албан хаагчийн анкет,

-2%цээж зураг

-Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

-Мэргэжлийн дипломын хуулбар

-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

·         Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

 

 

 

88012668

 

 

 

Материалыг 2019 он

 

 

 

 

12

 

 

 

Бор-Өндөр сумын нэгдсэн эмнэлэг

 

 

 

 

 

Мэдээгүйжүүлэлт эрчим эмчилгээний их эмч

 

 

 

 

 

Ажлын туршлагатай

-Мэргэшсэн бол давуу талтай.

Төрийн албан хаагчийн анкет,

-2%цээж зураг

-Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

-Мэргэжлийн дипломын хуулбар

-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

 

 

 

 

88012668

 

 

 

 

Материалыг 2019 он

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Цэнхэрмандал сум ЭМТ

 

 

 

 

 

 

 

Хүний их эмч

            Эмчлэх үйл ажиллагааны зөвшөөрөлтэй

•Багаар ажиллах чадвартай

•Харилцааны өндөр соёлтой

•Компьютерийн мэдлэгтэй байх, хэрэглээний программыг ашигладаг.

•Судалгааны арга зүйн

• Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

•Холбогдох хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй

3-аас дээш тогтвор суурьшилтай ажиллах

 

 

 

Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

•           Мэргэжлийн үнэмлэх, диплом                                 

•           Хувь хүний талаарх мэдээлэл                         

•           Иргэний үнэмлэхийн хуулбар.

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлийн хуулбар.

 

 

 

 

 

93205167

85129389

 

 

 

 

 

2019-01-30ныг хүртэл

 

 

 

 

14

 

 

 

Цэнхэрмандал сум ЭМТ

 

 

 

 

Сувилагч

 

 

Мэргэжлийн диплом, эсвэл баклавар зэрэгтэй

•           Урлаг спортын авъяастай,

 

 

Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

•           Мэргэжлийн үнэмлэх, диплом                                 

•           Хувь хүний

 

 

 

93205167

85129389

 

 

2019-01-30ныг хүртэл.

15

Цэнхэрмандал сум ЭМТ

 

Бага багийн эмч

•           Анагаахын сургууль төгссөн

•           Эх баригч бага эмчийн мэргэжилтэй,

•           Эх барихын лицензтэй

•           Багаар ажиллах чадвартай лицензтэй

•           Харилцааны өндөр соёлтой

Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

•           Мэргэжлийн үнэмлэх, диплом                                 

•           Хувь хүний талаарх мэдээлэл                         

•           Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

•           Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлийн

93205167

85129389

2019-01-30ныг хүртэл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Тахилгат тосгоны ЭМТ

 

 

 

 

 

 

 

Их эмч -1,

 

 

 

 

 

  • Анагаахын сургууль төгссөн
  • Хүний их эмч мэргэжилтэй,

 

  •  Багаар ажиллах чадвартай лицензтэй
  •  Харилцааны өндөр соёлтой

 

·         Төрийн албан хаагчийн анкет,

·         2%цээж зураг

·         Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

·         Мэргэжлийн дипломын хуулбар

·         Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

·         Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

 

 

 

 

 

83131030

 

 

 

 

 

 

2019 он 1сарын 20-с эхлэн бүртгэл  эхэлнэ

 

17

Тахилгат тосгоны ЭМТ

Сувилагч

  • Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч

·         Төрийн албан хаагчийн анкет,

·         2%цээж зураг

·         Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

·         Мэргэжлийн дипломын хуулбар

·         Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

·         Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

 

 

 

 

 

83131030

 

 

 

 

2019 он

1сарын 20-с эхлэн бүртгэл  эхэлнэ

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-12-29 09:47:56