МҮАЗЗ бүрдүүлэх материал
МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ БАГЦ ЦАГ БИЕЛҮҮЛЖ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
1. Өргөдлийн маягт /ЭМС-ын 98 дугаар тушаалаар баталсан загвараар/ энд дарж татаж авна уу. 2. Байгууллагын албан тоот /ажилгүй бол хувь хүний өргөдөл/ 3. Дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/ 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 5. Хугацаа дуусах лиценз /эх хувиараа/ 6. Багц цаг бүрдүүлэлтийн тайлангийн...

2018-12-03 07:28:54

Дэлгэрэнгүй ...