1. Өргөдлийн маягт /ЭМС-ын 98 дугаар тушаалаар баталсан загвараар/ энд дарж татаж авна уу. 2. Байгууллагын албан тоот /ажилгүй бол хувь хүний өргөдөл/ 3. Дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/ 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 5. Хугацаа ду

Тасралтгүй сургалтын нэр / бүрэн бичих/

Сургалтын хугацаа

Сургалтын төрлийг тодорхойлох / аль нь болохыг сонгох/

Сургалтын төрлийг тодорхойлох / аль нь болохыг сонгох/

Сургалтын хүрээ

Сургалт зохион байгуулах газар, төлбөрийн талаарх болон бусад мэдээлэл

Зохион байгуулах огноо / он, сар өдрийг тодорхой бичих/

Үргэлжлэх хугацаа / сар, хоногийг тодорхой бичих/

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Богино хугацааны сургалт/ багц цагийн эсхүл багц цагийн бус эсэхийг тодорхой бичих/

Эмнэлзүйн сургалт

Эмнэлзүйн бус сургалт

Зорилтот бүлгийг тодорхойлж бичих/ эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, удирдах ажилтан, эрүүл мэндийн ажилтан гм/

Сургалтанд суралцах боломжтой суралцагчийн дээд хязгаар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлт хүчин зүйл зөвлөгөө өгөх ур чадварыг сайжруулах нь

 

2019.06.20

 

20-22

 

Багц цаг /2/

Эмнэлзүйн

 

Эмч, сувилагч нарт

60

НЭМҮТөв,ЭМГ /Төлбөрийг оролцогчид/

2

Эрүүл мэндийн боловсрол мэдээлэл сургалт сурталчилгааг хэрхэн зөв хүргэх арга зам, аргачлал 

2019.04. 15

15-17

 

Багц цаг /2/

 

Эмнэлзүйн бус

НЭМАжилтанууд

40

НЭМҮТөв,ЭМГ /Төлбөрийг оролцогчид/

3

Дархлаажуулалт ба тарилгатай халдварт өвчний тандалт 

2018.10.02

 

2019.04.22

02-05

 

22-25

 

Багц Цагтай

Эмнэлзүйн

 

Эмнэлгийн ажилчид

50

ХӨСҮТөв,ЭМГ

/Төлбөрийг оролцогчид/

4

Халдвар өвчнөөс Сэргийлэх халдвартгүйтгэлийн  бодисийн хэрэглээ

2019.03.03

 03-05

 

Багц цагтай

 

Эмнэлзүйн бус

Эмнэлгийн ажилчид

50

ХӨСҮТөв,ЭМГ

/Төлбөрийг оролцогчид/

5

Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлын менежмент /А-505/

2018.10.06

06-07

 

Багц цагтай

 

Эмнэлзүйн бус

Эмч, сувилагч, асрагч, НЭМА

80

ХӨСҮТөв, НЭМҮТөв,ЭМГ

/Төлбөрийг оролцогчид/

6

Ундны усны аюулгүй байдал

2019.03. 21

21-22

 

Багц цаггүй

 

Эмнэлзүйн бус

Орон нутгийн удирдлагууд, албан байгууллагын эрхлэгч

60

Ус сувгийн удирдах газар,ЭМГ

7

Орчны эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам /Агаар, ус, хөрс/

2018.11.10

10-11

 

Багц цаггүй

 

Эмнэлзүйн бус

Орон нутгийн удирдлагууд

60

НЭМҮТөв,ЭМГ

8

Бие бялдарын түвшин тогтоох сорил арга зүй

2019.03.18

18-19

 

Багц цаггүй

 

Эмнэлзүйн бус

НЭМАжилтанууд

40

Биеийн тамир спортын газар, ЭМГ

9

Өсвөр үеийнхэнд тулгамдаж байгаа асуудалд эцэг  эх,асран хамгаалагчдын хяналт сургалт

2018.10.20

 

 

 

2019.10.10

10 -22

 

 

 

10-11

 

 

Багц цаггүй.

 

 

 

 

Эмнэлзүйн бус

 

1.Орон нутгийн удирдлагууд болон байгууллагын эрхлэгчид болон эцэг эхийн төлөөлөл

2.ЭМБ- эмч , мэргэжилтэн

 

 

 

 

80

ЭМГ

 

 

 

 

ЭМГ

10

Хүүхдийн өвчний цогц менежментийн шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалт

2018.10.15

2019.05.20

15-19

20-.24

 

 

 

Багц цагтай

 

Эмнэлзүйн

 

 

Сум, өрхийн эмч нар

25

ЭМЯ, ЭМХТөв,ЭМГ  /Төлбөрийг оролцогчид/

11

Хүүхдийн өвчний эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж

2018.11.10

 

2019.10.10

10-12

 

10-11

 

 

 

 

Багц цагтай

 

Эмнэлзүйн

 

 

Хүүхдийн болон сум, өрхийн эмч нар

25

ЭМЯ,ЭМХТөв,ЭМГ

/Төлбөрийг оролцогчид/

12

Эм хоорондын зохицол ба үл нийцэл

2018.11.20

2019.03.15

11- 21

03-16

 

 

Багц цагтай

 

Эмнэлзүйн

 

 

Эмч, сувилагч нарт

100

АШУИС, МОНОС-ЭШУИС-ЭМГ /Төлбөрийг оролцогчид/

13

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хагалгааны ажлын байрны сургалт

2018.11.10

 

2019.07.02

10-14

 

02-06

 

 

Багц цагтай

 

 

 

Эмнэлзүйн

 

 

 

 

ЭБЭ-дийн эмч нар

 

10

ЭМЯ,ЭМХТөв,ЭМГ/төлбөрийг оролцогчид/

14

Эх барихын яаралтай тусламж

2018.12.05

 

2019.09.20

05-06

 

20-21

 

 

Багц цагтай

 

Эмнэлзүйн

 

 

АНЭ, сум, өрхийн эмч нар

35

 

35

ЭМЯ,ЭМХТөв,ЭМГ төлыөрийг оролцогчид/

15

Чанар аюулгүй байдал 

2018.11.17

 

2019.06.25

17-18

 

25-26

 

 

Багц цагтай

 

Эмнэлзүйн бус

Хэнтий аймгийн сумдын эмч эрхлэгч нар

22

ЭМХТөв ЭМГ/төлбөрийг оролцогчид/

16

Магдлан итгэмжлийн журам

2019.06.15

15-16

 

Багц цаггүй

 

Эмнэлзүйн бус

АНЭ, сум, өрхийн эмч нар

50

ЭМХТөв ЭМГ

17

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй /Ёс зүйн салбар хорооны гишүүдэд/

2018.10.15

10-12

 

Багц цаггүй

 

Эмнэлзүйн бус

Ёс зүйн салбар хорооны гишүүд

10

ЭМЯ

18

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлага

2019.03.20

03-21

 

 

Багц цагтай

 

Эмнэлзүйн бус

ЭМБ-н эмч мэргэжилтэн

140

ЭМЯ-ЭМГ

/Төлбөрийг оролцогчид/

19

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын анхан шатны маягт хөтлөлт

2018.10.10

10-12

 

 

Багц цаггүй

 

Эмнэлзүйн бус

ЭМБ-н дүн бүртгэлийн эмч нар

40

ЭМХТөв, ЭМГ

20

Эмч эмнэлгийн ажилчдын хууль эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх

2019.05.10

05-11

 

 

Багц цагтай

 

Эмнэлзүйн бус

ЭМБ-н эмч мэргэжилтэн

140

ЭМЯ, ЭМГ

/Төлбөрийг оролцогчид/

21

ЭМБ-уудын санхүү бүртгэл

2019.06.10

06-12

 

Багц цаггүй

 

Эмнэлзүйн бус

ЭМБ-н нягтлан нярав

40

ЭМХТөв, ЭМГ

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-13 07:30:43