Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Майл хаяг

1

Х.Доржханд

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга

70562906

etkh@khe.moh.gov.mn

2

Б.Оюун-Эрдэнэ

Анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70562906

anhanshat@khe.moh.gov.mn

3

И.Мөнгөнжигүүр

Уламжлалт, чанар аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

70562906

etu-chanar.uautv@khe.moh.gov.mn

4

Ө.Оюуншүр

Хүүхэд, Эх нярай хариуцсан мэргэжилтэн

70562906

eh-nyarai@khe.moh.gov.mn

5

О.Энх-Уянга

Эмийн бодлогын хэрэгжилт чанар аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

70562906

enkhuyanga@khe.moh.gov.mn

6

Х.Ганцэцэг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хариуцсан мэргэжилтэн

70562906

gamshig.khbi@khe.moh.gov.mn
7 Д.Ундрах Ахмад сувилахуй хариуцсан мэргэжилтэн

70562906

ahmad.suwilahui@khe.moh.gov.mn
 
НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-10 01:25:07