СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Огноо:  2020.01.28

 

Үйл ажиллагааны нэр :         ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН ОРОН ТООНЫ БУС ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА.

 1.  Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комисс нь:  тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн шинээр байгуулах эрүүл мэндийн байгууллагын төсөл, бүрдүүлсэн баримт бичигтэй танилцах, ажлын байранд хяналт үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах, ажлын байранд тавигдах улсын стандартын шаардлага, шалгуурыг хангахтай холбоотой мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлэх шинжээчийн  сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
 2. ШИНЖЭЭЧИД ТАВИГДАХ  ШАЛГУУР:
  1. Мэргэжлийн болон эрдмийн цолтой
  2. Холбогдох мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажиллаж мэргэшсэн, байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалтаар ажлын дадлага, туршлагатай
  3. Эрүүл мэндийн байгуулагуудын бүтэц, үйл ажиллагаанд үнэлгээ, дүгнэлт өгөх, багаар ажиллах чадвартай,  хариуцлагатай
  4. Тусгай зөвшөөрлийн шаардлагын талаар хууль зүйн мэдлэгтэй
  5. Ашиг сонирхолын зөрчилгүй байх
  6. Гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй

 

 1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой шинжээч холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн 2020.02.14-ны дотор Эрүүл мэндийн газар эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст ирүүлнэ.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцоход бүрдүүлэх материалын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг  Эрүүл мэндийн газар эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс / Ж.Цолмонбаяр/-с лавлана уу.  

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-01-30 03:13:55