Цэнхэрмандал сумын ЭМТ
Одоо ажиллаж байгаа Эрүүл мэндийн төвийн хамт олон.
Эрхлэгч их эмч -1,
Их эмч-1
Багийн бага эмч -2
Эх баригч бага эмч  -1
Сувилагч -5
 Үйлчлэгч-2
Ня-бо-1
Жолооч-1
Тогооч-1
 Нийгмийн ажилтан-1
Галч-3 
тус тус орон тоотойгоор ажиллаж байна.
 
Гавъяа шагнал
ЭМТөвийн эрхлэгч  хүүхдийн их эмч     Г. Оюунбилэг 
“Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” , “ Алтан гадас” одонгоор 
Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан-4
ЭМЯ-ны Хүндэт жуух бичиг-8  ажилтан тус тус шагнагдсан байна
 
2005 онд ХЯБХ, Улсын төсөвийн санхүүжилтээр 110.0 сая төгрөгийн өртөгөөр , цэвэр, бохирын шугамтай шинээр баригдсан барилга бөгөөд  2017 онд улсын төсөвийн 80.1 сая төгрөгний их засвар хийн үйл ажиллагаа явуулж байна
1998 онд ХЯБХ-ийн санхүүжилтээр 23.0 сая төгрөгөөр баригдсан Эмнэлэг  / сүрлэн барилга/ бөгөөд 2013 онд иргэдийн хандив, өөрсдийн хүчээр их засвар хийж амбулаторийн үйл ажиллагаа явуулж байна.         
2017 онд Улсын төсөвөөр 29 сая  735 мянга төгрөгөөр парк шинэчлэл хийгдсэн
 
 
Багуудын эмч нарын байр
 
Хужхан” багийн эмчийн байр                                     
“2013 онд  16.0сая төгрөгөөр   баригдсан.
Гүйцэтгэгч :”Ган Соёмбо “ ХХК 
Санхүүжилт : /  Орон нутгийн хөгжлийн сан.
 
“ Согоот” багийн эмчийн байр   2013  онд 9.0  сая төгрөгөөр  баригдсан.
Гүйцэтгэгч.  “Настхүү” ХХК                                                             Санхүүжилт:
/  Орон нутгийн хөгжлийн сан   /
 
 
Нугаар баг”-н эмчийн байр 2013 онд
баригдсан.Гүйцэтгэгч : “Ган Соёмбо”
Санхүүжилт :/Орон нутгийн хөгжлийн сан “
Үйлчлэх хүрээний хүн ам, хүчин чадал
Манай эмнэлэг нь сумын 1900 гаруй иргэн болон ойр орчмын уурхай, зам зуурын иргэд болох 2000 гаруй иргэдэд тусламж үйлчлигээ үзүүлдэг.
Оношлогооны эмчилгээний багаж тоногт төхөөрөмж: 
 3D ЭХО аппарат, ЗЦБ-ийн аппарат, УВЧ:6006, дефебрелятор, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, отсос, өвчтний монитор гэх мэт сумын эмнэлэгт байвал зохих багаж тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан. 
Боловсон хүчний хувьд мэргэжлээрээ 4-28 хүртэлх жил ажилласан туршлагатай хамт олон байна
 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-02-01 08:35:04