Зөвлөгөө
Зөвлөгөө
Сургуулийн орчинд хүүхдэд худалдаалахыг хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт
...

2023-04-12 07:48:56

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмж хүргүүлж байна
...

2023-04-02 03:35:09

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмж хүргүүлж байна
...

2023-04-01 03:35:22

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмж хүргүүлж байна
...

2023-04-01 03:34:58

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмж хүргүүлж байна
...

2023-04-01 03:34:40

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмж
...

2023-04-01 03:32:49

Дэлгэрэнгүй ...
Энэ жилдээ, эрүүл жиндээ
...

2023-03-06 01:57:11

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмж хүргүүлж байна
...

2023-02-16 08:59:05

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмж хүргүүлж байна
...

2023-02-16 08:58:24

Дэлгэрэнгүй ...
ДОТООД ХЯНАЛТЫГ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
ДОТООД ХЯНАЛТЫГ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА. ✅“Уламжлалт сар шинийн баяртай холбогдуулан хүн амын дунд хоол, хүнсээр дамжин хоолны хордлого, хордлогот халдвар тархах, үүсэж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт зөвлөмж хүргүүлэн, хэрэгжилтийг хангах талаар мэ...

2023-02-13 06:54:35

Дэлгэрэнгүй ...