Статистик мэдээ
Нэр Хавсралт
1 Статистик мэдээ 2020 оны жилийн эцсээр татах
2 Статистик мэдээ 2020 оны 11 сарын мэдээ татах
3 Статистик мэдээ 2020 оны 10 сарын мэдээ татах
4 Статистик үзүүлэлт 2020 оны 10 сар татах
5 Статистик мэдээ 2020 оны 9 сарын мэдээ татах
6 2020 оны 9 сарын мэдээ татах
7 Статистик мэдээ 2020 оны 5-р сар мэдээ татах
8 2020 оны Аймгийн 1 улиралын статистик мэдээ татах
9 Статистик мэдээ 2019 татах
10 Статистик мэдээ 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар татах
11 Статистик мэдээ 2019-10 татах
12 Хүн амын өвчлөл эндэгдлийн мэдээ 2019-9 татах
13 Статистик мэдээ 2019-9 татах
14 Хүн амын өвчлөл эндэгдлийн мэдээ 2019-8 татах
15 Статистик мэдээ 2019-8 татах