Статистик мэдээ
Нэр Хавсралт
1 2023 оны 12 сарын статистик мэдээ татах
2 2023 оны 11 сарын статистик мэдээ татах
3 2023 оны 10 сарын статистик мэдээ татах
4 2023 оны 9 сарын статистик мэдээ татах
5 2023 оны 8 сарын статистик мэдээ татах
6 2023 оны 7 сарын статистик мэдээ татах
7 2023 оны 6 сарын статистик мэдээ татах
8 2023 оны 5 сарын мэдээ татах
9 2023 оны 5 сарын статистик мэдээ татах
10 2023 оны 4 сарын статистик мэдээ татах
11 2023 оны 3 сарын мэдээ татах
12 2023 оны 3 сарын статистик мэдээ татах
13 2023 оны 2 сарын мэдээ татах
14 2023 оны 2 сарын статистик мэдээ татах
15 2023 оны 1 сарын статистик мэдээ татах
16 2022 оны 12 сарын мэдээ татах
17 2022 оны 12 сарын статистик мэдээ татах
18 2022 оны 11 сарын статистик мэдээ татах
19 2022 оны 10 сарын статистик мэдээ татах
20 2022 оны 09 сарын статистик мэдээ татах
21 2022 оны 8 сарын статистик мэдээ татах
22 Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд 2022.08 сар татах
23 2022 оны 7 сарын статистик мэдээ татах
24 Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд 2022.06 сар татах
25 2022 оны 6 сарын статистик мэдээ татах
26 2022 оны 5 сарын статистик мэдээ татах
27 2022 оны 4 сарын статистик мэдээ татах
28 2022 оны 3 сарын статистик мэдээ татах
29 Эх хүүхдийн мэдээ 2022 оны 2 сар татах
30 2022 оны 2 сарын статистик мэдээ татах
31 Эх хүүхдийн мэдээ 2022 оны 1 сар татах
32 Статистик мэдээ 2022 оны 1 сар татах
33 Эх хүүхдийн мэдээ 2021 оны 12 сар татах
34 2021 оны 12 сарын статистик мэдээ татах
35 2021 оны 11 сарын статистик мэдээ татах
36 2021 оны 11 сарын эх хүүхдийн мэдээ татах
37 Эх хүүхдийн мэдээ 2021 оны 10 сар татах
38 2021 оны 10 сарын статистик мэдээ татах
39 2021 оны 9 сарын статистик мэдээ татах
40 2021 оны 9 сарын эх хүүхдийн мэдээ татах
41 2021 оны 8 сарын эх хүүхдийн мэдээ татах
42 2021 оны 8 сарын статистик мэдээ татах
43 2021 оны 7 сарын статистик мэдээ татах
44 Эх хүүхдийн мэдээ 2021 оны 6 сар татах
45 2021 оны 6 сарын статистик мэдээ татах
46 2021 оны 5 сарын статистик мэдээ татах
47 Эх хүүхдийн мэдээ 2021 оны 5 сар татах
48 2021 оны 4 сарын статистик мэдээ татах
49 Эх хүүхдийн мэдээ 2021 оны 4 сар татах
50 Эх хүүхдийн мэдээ 2021 оны 3 сар татах
51 2021 оны 3 сарын статистик мэдээ татах
52 2021 оны 2 сарын статистик мэдээ татах
53 2021 оны 1 сарын статистик мэдээ татах
54 Эх хүүхдийн мэдээ 2020 оны 12 сар татах
55 Статистик мэдээ 2020 оны жилийн эцсээр татах
56 Статистик мэдээ 2020 оны 11 сарын мэдээ татах
57 Статистик мэдээ 2020 оны 10 сарын мэдээ татах
58 Статистик үзүүлэлт 2020 оны 10 сар татах
59 Статистик мэдээ 2020 оны 9 сарын мэдээ татах
60 2020 оны 9 сарын мэдээ татах
61 2020 оны 7 сарын мэдээ татах
62 2020 оны 6 сарын мэдээ татах
63 Эх хүүхдийн мэдээ 2020 оны 6 сар татах
64 2020 оны 5-р сар мэдээ татах
65 Эх хүүхдийн мэдээ 2020 оны 5 сар татах
66 2020 оны 4 сарын мэдээ татах
67 2020 оны Аймгийн 1 улиралын статистик мэдээ татах
68 Эх хүүхдийн мэдээ 2020 оны 3 сар татах
69 2020 оны 3 сарын мэдээ татах
70 Эх хүүхдийн мэдээ 2020 оны 2 сар татах
71 2020 оны 2 сарын мэдээ татах
72 2020 оны 1 сарын мэдээ татах
73 Статистик мэдээ 2019 татах
74 Статистик мэдээ 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар татах
75 Статистик мэдээ 2019-10 татах
76 Хүн амын өвчлөл эндэгдлийн мэдээ 2019-9 татах
77 Статистик мэдээ 2019-9 татах
78 Хүн амын өвчлөл эндэгдлийн мэдээ 2019-8 татах
79 Статистик мэдээ 2019-8 татах
80 2022 оны 11 сарын статистик мэдээ