Эдийн засгийн хэлтэс

 

Овог

Нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

1

Цэрэндагва

Ариунтуяа

Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт, нийггмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

70562905

2

Чойжил

Оюун-Эрдэнэ

Хавдрын бүртгэл тандалт хариуцсан ажилтан

70562905

3

Түмэн

Байгалсүрэн

Хүний нөөц, шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн

70562905

4 Цагаанпүрэв Алтан-Өлзий нягтлан бодогч

70562905

5 Эрдэнэбаатар Майцэцэг нарийн бичиг

70562096

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-12-19 08:05:30