Сайдын тушал
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
2018 онд ерөнхий гэрээ байгуулан худалдан авах эмийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 499 2017-12-08
Автомашиныг үндсэн хөрөнгөнд бүртгэх тухай 172 2017-04-28
Ажиллах журам, бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваарь батлах тухай /Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн улсын албаны ажиллах журам/ 43 2017-01-26
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, чиг үүргийг батлах тухай /Эх баригчийн ур чадварыг бэхжүүлэх төслийн олон талт ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг/ 63 2017-02-09
Аминдэм, эрдсийн бэлдмэл түгээх хуваарь батлах тухай 0 2018-09-24
Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийх журмыг шинэчлэн батлах тухай 7 2017-01-06
Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын хороо, салбар хорооны үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай 217 2018-05-30
Барилгын материалын эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг батлах тухай 5 2018-01-10
Гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар санал гаргах орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журам 206 2018-05-24
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 14 2018-01-19
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай 191 2018-05-16
Дислипидемийн оношлигоо, эмчилгээний заавар батлах тухай 0 2018-08-24
Журам батлах тухай (Донороос эс, эд, эрхтэн авах, шинжлэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах журам) 0 2018-12-07
Журам батлах тухай (Донорын бэлгийн эс ашиглах, үр хөврөлийн шилжүүлэн суулгах тухай журам) 0 2018-12-07
Заавар батлах тухай (Малын шүлхий өвчний үед эрүүл мэндийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээний заавар) 0 2018-09-10
Зүрхний архаг дутагдлын оношилгоо, эмчилгээний заавар батлах тухай 0 2018-11-05
Хөнгөлөлттэй эмийн журам батлах тухай 74 2016-04-12
Эмнэлгийн автомашиныг нэмэлт гэрээ байгуулан авах тухай 310 2017-08-04
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох тухай 408 2017-11-01
Эрүүл мэндийн ажилтныг гепатитын в,с вирусын халдвараас сэргийлэх, өртөлтийн дараах сэргийлэлт, ажлын байрны зохицуулалтын заавар 0 2018-07-17
Эрүүл мэндийн зурагт болон бичмэл анхааруулгыг шинэчлэн батлах тухай 9 2018-01-17