Эцэг эх асран хамгаалагчид та үүргээ ухамсарлан Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг хийгдэж байгаа нэмэлт дархлаажуулалтад 10 сартайгаас 8 насны хүүхдүүдээ өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв дээр нэмэлт вакцинд хамруулна уу.